Υπηρεσίες
Οι Υπηρεσίες μας στο Νομικό χώρο.
New item
Το γραφείο μας ασχολείται με όλους τους κλάδους του Ιδιωτικού και Ποινικού Δικαίου.
Κυρίως ασχολείται με Δίκαιο Ακινήτων και διαφορές του Κτηματολογίου
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
Αυτοκινητιστικές διαφορές
Εταιρικό Δίκαιο και Δίκαιο Αξιογράφων
Τραπεζικό Δίκαιο
Κληρονομικό, Οικογενειακό και Εμπράγματο Δίκαιο
Αναγκαστική Εκτέλεση
Ιδιαίτερα ασχολείται με τα προβλήματα και τις υποθέσεις γερμανοφώνων υπηκόοων (ιδιωτών και εταιριών) στο Ν Μαγνησίας αλλά και σε όλη την Ελλάδα, με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα και υπευθυνότητα ,συνεργαζόμενη με δίκτυο δικηγόρων σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος και κυρίως της Θες/κης και Αθηνών.

Δικηγορικές Υπηρεσίες
Ιωάννα Ζαχαροπούλου & Συνεργάτες

Διεύθυνση
Οδός Ρ. Φεραίου 119, Βόλος
Τηλέφωνο
24210 47523
Fax
24210 46897

Χάρτης